O fanprodukcjach

Fanfilm (film fanowski) za Wikipedią

jest produkcją filmową inspirowaną przez znane produkty kultury masowej (najczęściej film, komiks lub grę komputerową). Fanfilmy, jak wynika z nazwy, są tworzone przez fanów, najczęściej amatorów niemających nic wspólnego z przemysłem filmowym, rzadziej przez profesjonalistów. Fanfilmy są produkcjami niekomercyjnymi, rozpowszechnianymi przez Internet lub na nieodpłatnych nośnikach (DVD, CD). Czasami fanfilmy wyświetlane są na konwentach fanów danej tematyki (np. Comic Con w San Francisco).

Fani tworzący swoje dzieła, inspirowane filmowymi hitami nie mają wcale łatwego zadania. I nie chodzi tu tylko o wielkość funduszy przeznaczanych na realizację projektów, bo te ostatnimi czasy zbierane są sprawnie w trakcie publicznych zbiórek ale o bardzo surowe prawa autorskie wielkich producentów i wytwórni filmowych i ich obawy przed wyimaginowaną konkurencją. W rzeczywistości działalność fanów, pod warunkiem, że nie jest prowadzona w celach zarobkowych, wynikająca z miłości do pierwowzorów wpływa na popularyzację i zwiększone zainteresowanie widzów. Taka niezależna produkcja, czerpiąca inspirację z określonego uniwersum mimo, że wykorzystuje pewne jego elementy tak bardzo uwielbiane przez fanów – wpływa również na podwyższanie poprzeczki oryginalnym produkcjom. By były one jeszcze lepsze. Faktem jest, że twórcy filmów fanowskich coraz częściej, mimo, że nie dysponują milionami dolarów, czy znaną obsadą aktorską, dzięki swym umiejętnościom i pasji potrafią stworzyć dzieła niczym nie ustępujące oryginalnym produkcjom.